chlapík jménem Premack

14.01.2016 22:53
David Premack, (26.10. 1925) profesor University of Pennsylvania přinesl celou řadu zásadních poznatků, které jsou dnes běžně využívané behaviorálními psychology po celém světě. Jeden z jeho zásadních objevů „Premackův princip“ se nás, pejskařů, bezprostředně týká a často ho využíváme, i když třeba nevědomky. Dovolte mi, abych jej v krátkosti představila.
 
David Premack jednoduše postuloval, že chování s menší pravděpodobností výskytu může být odměněno chováním s větší pravděpodobností výskytu  a tak se jeho četnost zvýší. Co to v praxi znamená? Chování A , například přiběhnutí psa na zavolání,  je chováním s nižší pravděpodobností výskytu, tedy není příliš pravděpodobné, že pes na zavolání přijde. Chování B, hra se psem, je chování s vyšší pravděpodobností výskytu, tohle pes doopravdy chce, baví ho to a touží po něm. Podle Premacka můžeme odměnit přiběhnutí na zavolání chováním B, tedy hrou se psem. Tento princip hojně využívám ve výcviku. Neměním tedy chování samotné ve smyslu operantního podmiňování, ale měním prostředí a následky chování tak, aby došlo k jeho pozitivní změně.
 
V praxi tedy jedno chování odměňuji druhým. Například sedni před dveřmi odměním vyběhnutím ze dveří. Oční kontakt a klid odměním vypuštěním z vodítka a proběhnutím, ale také třeba sedni a klid odměním pozdravením a očucháním člověka nebo chůzi u nohy na vodíku odměním volnem a očucháním obzvláště voňavého trsu trávy. Celý svět se tak proměňuje v zajímavé příležitosti jak a kdy odměnit psa jeho přirozeným chováním, po kterém opravdu touží.
 
Pomocí Premackova principu učím například i chůzi i nohy na povoleném vodítku. Chůze u nohy je chování z nízkou pravděpodobností výskytu, zatímco pohyb vpřed je chování s vysokou pravděpodobností výskytu – pes chce jít vpřed, proto tahá. Jakmile pes zatáhne, zastavím se a jemně jej navedu zpět k noze, chci po něm klid a kontakt, pár vteřin postojíme (opět chování s nízkou pravděpodobností výskytu) a to pak odměním vykročením vpřed (chování s vysokou pravděpodobností). Nestačí psa pouze vrátit zpět k noze a ihned vykročit, protože tak bychom odměnili vrácení k noze a pes by nám chodil jako JOJO. Chování, které je žádoucí, je klid a klidná chůze.
 
Premackův princip, jakmile si jej jednou povšimneme a začneme využívat nám může usnadnit odstraňování pamlsků a jiných primárních motivátorů. Svět je najednou plný možností jak proměňovat chování našich psích miláčků i nás samotných. Stačí si povšimnout toho, co pes nebo my sami doopravdy chceme a činí mám to potěšení a máme z toho radost. Takovou činnost zkrátka zařadíme za jinou, která je pro nás nebo pro psa obtížná. Pamatujte psi jsou mistři bytí v přítomném okamžiku, takže není důležité, aby radostnou činnost dělali dlouho, ale důležité je důsledné, pravidelné a časté opakování, aby vznikl patřičný efekt. Takže teď se mi konečně podařilo dopsat po dlouhé době článek a jdu se projet na koni :-)
 
Mgr. Magdalena Šimečková 
web: www.koira.cz