Degenerativní myelopatie

15.01.2016 13:55
Psí degenerativní myelopatie (DM) je fatální neurodegenerativní onemocnění objevující se u mnoha plemen psů. Jedná se o nezánětlivou degeneraci bílé hmoty míchy. Příznaky se objevují nejdříve od pátého roku života, obvykle ale až po osmém roce života psa. Dochází k postupnému nebolestivému slábnutí pánevních končetin, problémům s koordinací a chůzí, následuje atrofie svalstva, ataxie, inkontinence a končí úplným ochrnutím zadních končetin. Stav psa se postupně zhoršuje – příznaky mohou přibývat v průběhu až tří let, ale většinou dříve dojde k euthanasii psa.
Řada onemocnění míchy se projevuje podobnými symptomy jako DM. Klinická diagnosa DM může být definitivně provedena až post mortem histopatologickým rozborem. Potvrzující diagnosa může být provedena také positivním výsledkem genetického testu.
DM se vyskytuje u psů obou pohlaví se stejnou frekvencí. Při výběru chovného páru nezáleží na tom, který z partnerů nese který genotyp. Při výběru chovného páru je důležité se vyvarovat takové kombinace rodičů, kterým se mohou narodit DM geneticky positivní štěňata. 
 
Nedoporučuje se párovat následující genotypy pro DM:

genotypy rodičů statistické zastoupení genotypů v potomstvu
P/P + P/P všechna štěňata budou mít riziko rozvoje DM
P/P + N/P 50% štěňat bude v riziku DM, 50% štěňat bude DM mutaci přenášet na potomky
N/P + N/P 25% potomků bude zdravých, 50% potomků budou přenašeči DM a 25% bude v riziku DM

Spojení, ze kterých se nenarodí DM positivní jedinci, jsou následující:

genotypy rodičů statistické zastoupení genotypů v potomstvu
N/N + N/N všechna štěňata budou DM zdravá
N/P + N/N 50% štěňat bude zdravých a 50% štěňat budou přenašeči DM
P/P + N/N všechna štěňata budou přenašeči DM
pozn.: Často se nedoporučuje zařazovat do chovů psy nesoucí homozygotně
mutaci (P/P). U plemen s malou genetickou základnou by mohlo vyřazování
P/P jedinců z chovu závažně snížit genetickou různorodost populace. To by
mohlo vést ke zniku dalších jiných nežádoucích genetických zátěží plemene.
Pro plemena s malou genetickou základnou populace se doporučuje zohledňovat
 při výběru chovného páru mimo jiné parametry také diverzitní koeficient, který
umožní rozhodnou, ze kterého spojení vznikne geneticky různorodější potomstvo.