On ví, že něco provedl

14.01.2016 22:58
Mnoho majitelů je ochotno přísahat, že jejich pes ví přesně, že provedl něco nepatřičného, když příjdou domů a pejsek se tváří provinile. Studie z roku 2009Alexandry Horowitz, vyučující na Barnard College v New Yorku vnáší více světla do tohoto fenoménu. 
 
Alexandra Horowitz dokazuje, že lidé mají tendenci přisuzovat psovi provinilý výraz na základě svého přesvědčení o jeho vině bez  ohledu na jeho skutečné provinění. V pokusu pejskům v místnosti nabídla pamlsek a majitel jim ho zákázal sníst. Majitel poté opustil místnost a pes v ní byl ponechán pouze v přítomnosti výzkumníků. V některých případech pes pamlsek snědl, v některých nikoliv. Majitelé pak byli informováni, že pes pamlsek snědl nebo nesnědl bez ohledu na skutečnost.
 
V chování psů  byly pozorovány projevy stresových, uklidňujících a podřízených signálů bez ohledu na jejich skutečné jednání v nepřítomnosti majitele. Majité však měli tendenci jejich projevy interpretovat v závislosti na přesvědčení o provinění psa. V signifikantně významném procentu případů majitel interpretoval chování psa jako „provinilé“, pokud byl přesvědčen, že v jeho nepřítomnosti zakázaný pamlsek snědl.
 
Tento pokus dokazuje, že máme tendenci našim psům přisuzovat vinu, i když je jejich chování perfektně správné. Alexandra Horowitz na 3rd. Canine Science Forum vyslovila hypotézu, že máme nejen sklony vysvětlovat si chování psa na základě našeho přesvědčení o jeho provinění v naší nepřítomnosti, ale také, že psi, kteří byli opakovaně vystaveni opožděným trestům za své nevhodné prohřešky proti pravidlům, mají tendenci předvádět více podřízených signálů v okamžicích, kdy jim hrozí potrestání, aby se tak trestu vyhnuli, protože „provinilý výraz“ může majitele přesvědčit, že pes svého chování „lituje“ a upustí tak od následné sankce.
 
Psi jsou nesmírně vnímavé bytosti a dokáží velmi citlivě číst naše projevy. Mají až neuvěřitelně bohatý emocionální život a jejich mozek je velmi podobný našemu. Nesmíme však zapomínat na to, že nerozumí lidské komunikaci jako lidé, ale chápou ji svým jedinečným, psím způsobem. Až budete mít příště tendenci potrestat svého psa za rozkopaný odpadkový koš nebo okousanou sedačku, vzpomeňte si na to, že vaše vnímání reality je ovlivněno vaším antropocentrickým chápáním světa a váš miláček si zaslouží citlivé a soucitné zacházení, protože je to jedinečná a krásná psí duše, která vám bezmezně důvěřuje.
 
Mgr. Magdalena Šimečková 
web: www.koira.cz